Terapi i Aarhus

Terapi i Aarhus

Få terapi i hjertet af Aarhus til bl.a. angst, traumer, stress og depression

I hjertet af Aarhus tilbyder jeg terapi til en lang række af problematikker. Jeg har specialiseret erfaring med at hjælpe mennesker med forskellige angstformer (fx social angst eller præstationsangst). Jeg kan hjælpe dig, som har stress, depression, traumer eller PTSD, fødselsdepression. Måske ønsker du terapeutisk hjælp, hvis du er pårørende til en misbruger, er ensom, har studievanskeligheder eller døjer med overspringshandlinger.

Det kan føles som et stort skridt at kontakte en psykolog. For mange mennesker kræver det stort mod. Når man finder modet til at ville i terapi, vil jeg gerne gøre det så let som muligt at komme i gang. Nedenunder ser du, hvilke fire skridt du kan tage for at komme i gang.

terapi aarhus

Hvordan kommer du i gang med terapien?

Første skridt: Kontakt

Skriv til info@henrikholmhansen.dk eller ring på 41584285.

Hvis du møder telefonsvareren, så læg gerne dit navn og dit telefonnummer. Så snart jeg har mulighed for det, vil jeg vende tilbage til dig. 

Andet skridt: Uforpligtende samtale

Du er velkommen til at ringe til mig for at få en fornemmelsen af, om jeg er den rette psykolog for dig og til din problemstilling. Hvis du oplever, at jeg som psykolog er et match for dig, så aftaler vi en tid til en første samtale.

Tredje skridt: Første terapisamtale

Den første terapisamtale er som regel af 1,5 timers varighed. Vi ved fra forskningen at de første 1-3 samtaler i et forløb er de vigtigste. Det udnytter vi ved at udvide tidsrummet af den første samtale. Det er min erfaring at den udvidede tidsramme skaber det bedste momentum for et eventuelt efterfølgende terapiforløb.

Det er i den første terapisamtale, vi finder ud af, om du kan se dig selv arbejde sammen med mig, og jeg finder ud af om jeg tror, jeg vil kunne hjælpe dig. Hvis det ikke er tilfældet, vil jeg komme med forslag til, hvor du så kan få hjælp i stedet for.

Den første samtale i terapien er dog ikke blot en forventningsafstemning. I den første samtale begynder ­du at finde ud af hvilke dynamikker i dit liv, der skaber dine symptomer, og begynder at tage de første skridt mod at ændre dem. Den første samtale er således ikke blot en fælles introduktion, men allerede et vigtigt og stort skridt på din rejse mod mere indre frihed og klarhed.

Fjerde skridt: Behandlingsforløb

Hvis du ønsker at starte et behandlingsforløb efter vores første samtale, aftaler vi rammerne for dette, bl.a. hvor hyppigt du skal komme for at få den maksimale effekt af et forløb.

Hvilken terapiretning arbejder jeg ud fra?

I behandlingen arbejder jeg ud fra en terapiretning, der hedder Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP). Lad mig uddybe en smule, og så kan du læse mere på siden “Min faglighed“.

Noget af det, der adskiller ISTDP fra andre retninger er dets syn på fokus og intensitet. ISTDP udmærker sig ved at have en meget nuanceret forståelse for, hvornår der er for høj intensitet i en samtale, og hvornår der er for lav intensitet. Hvis den er for høj, vil du typisk opleve for høj angst og for meget ubehag til at kunne arbejde terapeutisk. Hvis intensiteten er for lav, taler vi nok om det forkerte (eller om det rigtige, men på en forkert måde), og du vil i værste fald gå fra terapien uden at have fået hjælp for det du kommer med.

Kort sagt: vi gør os umage i terapien med at finde et fokus og et tempo der gør, at du kan skabe ændringer i dit liv hurtigst muligt.

terapi i aarhus
terapiforløb i aarhus

I terapien skaber vi et klart fokus, som vi arbejder ud fra

I min måde at være psykolog på er det vigtigt, at du får netop den hjælp, du har behov for. Et stort problem ved mange terapisamtaler er, at samtalen blæser i øst og vest, og det ikke er blevet tydeligt hvad det fælles mål i samtalen er: Hvad er det vigtigste, du skal ændre på i dit liv nu? Som klient ved du måske ikke hvad det vigtigste fokus skal være, og så bliver det min opgave at hjælpe dig til at skabe et fokus, så vi kan trække i samme retning.

Vi gør os derfor umage med at skabe et klart fokus så tidligt i terapiforløbet som muligt. ISTDP er en særlig god metode til dette, og derudover anvender jeg nogle simple spørgeskemaer for at få din løbende feedback – se mere under siden “Min faglighed“.

Hvad kan du få ud af at gå i terapi ved en psykolog?

Når man har fundet modet til at starte i terapi, så kan man måske sidde med spørgsmål så som:

Hvad får jeg ud af et forløb i terapi?

Det er der i sagens natur ikke noget entydigt svar på. Det afhænger af din unikke livssituation og personlige historie. Alligevel kan man godt sige noget overordnet, som jeg ofte hører fra de klienter, der har været i
forløb hos mig.

Mange af mine tidligere klienter fortæller mig, at de oplever mere energi i deres hverdag. Når de ikke længere skal bruge energi på at være bange (angst) og bruge kræfter på at undertrykke deres dybeste følelser og behov, bliver der frigivet en stor mængde energi og overskud. Det kan opleves som mere glæde, mere lethed, færre
bekymringer og mere beslutsomhed.

Mange fortæller også at de får større kontakt til deres assertion – som kan oversættes til konstruktiv grænsesætning. De er mindre bange for at udtrykke sig når de er uenige, eller lade deres stemme komme til udtryk i forsamlinger, i parforholdet osv. De har et større drive og en tydeligere kurs i deres liv.

Andre oplever en større kærlighed til sig selv. De stærke selvkritiske tanker er blevet erstattet af større omsorg og accept af sig selv. Det indebærer for mange at begynde at se på sig selv på en mere nuanceret måde. Hvor de måske før oplevede sig som sindssyge eller unormale eller forkerte, begynder de at se, at deres lidelse var et helt forståeligt og naturligt resultat af at blive mødt med afvisninger og svigt gennem livet.

 

 

Almindelige spørgsmål

Hvad nu hvis jeg ikke kan sætte præcise ord på, hvad min udfordring er? 

Så er netop dette din udfordring! Der er altid en grund til, at man kommer til en terapisamtale. For mange er det dog ikke tydeligt hvad grunden er. Hvis du ikke kan sætte ord på hvad din udfordring er, så er det min
opgave som psykolog at hjælpe dig til at se hvorfor det er svært for dig at mærke dig selv og dine behov tydeligt nok til at kunne sætte ord på dem. Som regel hænger dette sammen med de symptomer du oplever i dit liv. Du behøver således ikke at kunne sætte præcise ord på fra starten. 

Hvor lang tid varer et forløb ved en psykolog?

I terapi – og i størstedelen af livet – gælder desværre ikke ”one size fits all”. Varigheden af dit forløb afhænger både af dit
ambitionsniveau, hvor stærke og indgroede dine uhensigtsmæssige mønstre er, og hvor god jeg er til at hjælpe dig med at arbejde med lige præcis dine problematikker. For nogle varer et forløb 3 samtaler, for andre 3 år.

Det der er vigtigt er ikke at sætte en tidsramme på. Det der er vigtigt er at hjælpe dig, med at mærke dine behov og følelser rent. Når du kan det, ved du også præcist hvornår du ikke længere har brug for min hjælp. 

Hvor hyppigt skal jeg komme til terapisamtaler?

Man ved fra forskningen, at jo større lidelsespres man oplever, desto hyppigere samtaler. Man ved også, at det er en god idé at have hyppigere samtaler i starten af et forløb for dernæst at udvide mellemrummet senere i forløbet.

Når det er sagt, så er vurderingen af hyppighed altid en individuel og unik vurdering, som vi laver sammen i tæt dialog. Jeg anvender et feedback skema til at hjælpe i denne vurdering – som du kan læse mere om på siden “Min faglighed“.

Som tommelfingerregel vil jeg sige, at de mest effektive forløb kendetegnes ved at man mødes ugentligt i hvert fald de første 2-4 gange for at skabe det momentum, der skal til for at begynde at lave grundlæggende ændringer i en liv.

Tavshedspligt

I alle samtaler er der naturligvis tavshedspligt. Det
betyder, at du ikke skal bekymre dig om, hvad du kan sige, og hvad du ikke kan sige. Ved en psykolog skal der være plads til, at du kan dele hvad du har på hjertet. Du træder altså ind i et “frirum”.

psykolog-aarhus-henrik-holm-hansen-5