Samarbejdspartnere

Konsultentbistand og gensidig faglig træning og ideudvikling

Scandinavian NVR (Non-Violent Resistance)

Skandinavian NVR’s primære formål er at uddanne fagfolk i NVR og hjælpe forældre og skoler med at håndtere konfliktfyldte og voldelige situationer med børn og unge.  Scandinavian NVR ledes af Autoriseret Psykolog Elad Chone i samarbejde med NVR-metodens grundlægger Prof. Haim Omer, Tel Aviv Universitet.

Move to Think

www.move-to-think.com

Virksomhed baseret i München hvis primære vision er at åbne for kreative potentialer, innovative processer og velvære i virksomheder ved at anvende bevægelse og kropslighed.

 IQ-Gemini

www.iqgemini.com

Konsulentvirksomhed, der hjælper virksomheder med at optimere engagement blandt ansatte ved at styrke deres kapacitet for samarbejde og kollektiv intelligens.

Psycholution

www.psycholution.dk

Psykologpraksis ved Cand.psych.Aut Steffen Jacobsen, hvis primære formål er at yde psykoterapeutisk bistand til klienter, metodeudvikling bl.a. inden for ISTDP og effektiv supervision til fagfolk.

Ungdomspsykologer

https://ungdomspsykologer.dk

er en hjemmeside designet til at hjælpe unge med at få kontakt til passende psykologer.

Psykolog i Århus