Fødselsdepression blog 1

Hvad er en fødselsdepression?

Hvordan gamle svigt og traumer kan blusse op, når man bliver forælder

En fødselsdepression er en reaktion nogle mennesker får efter at være blevet forældre. Jeg har samlet de mest almindelige kendetegn ved en fødselsdepression i faktaboksen herunder. 

Hvis du vil have et mere dybdegående kendskab til symptomer på en fødselsdepression, årsagerne til en fødselsdepression og nogle gode råd til hvad du kan gøre hvis du har en fødselsdepression, så læs videre. Jeg har lavet 3 blogindlæg om efterfødselsreaktioner. 

 

Hvad er fødselsdepression
fakta fødselsdepression

Første blogindlæg forsøger at svare mere dybdegående på: hvad er en fødselsdepression eller efterfødselsreaktion?  Andet blogindlæg giver nogle svar på: hvorfor får man fødselsdepression? Tredje blogindlæg vil forsøge at give nogle konkrete råd til dig, der kæmper med en efterfødselsreaktion.

Dette første blogindlæg handler om hvad en fødselsdepression eller en efterfødselsreaktion er, og hvordan det kan opleves.

Skammen er det værste

Der er mange, der tænker, at den primære årsag til at søge terapi er, at man har mistet noget eller nogen: en kæreste er gået fra dig, din mor dør pludselig, du har mistet dit job eller du har mistet nogle evner og muligheder, måske pga. stress eller angst. Det er de færreste, der tænker, at man har brug for terapi, når man har fået noget – og måske endda noget, man har ønsket sig længe og allermest: f.eks. et barn.

 

Jeg får mange henvendelser fra nye forældre, som pludselig oplever en forværring i deres liv efter barnet er kommet til verden. Det gælder både mænd og kvinder. Det er ofte uforståeligt for den nye forælder, og meget ofte skamfuldt. Det, der burde være en tid fyldt med glæde og ubetinget kærlighed til det nyfødte spædbarn, bliver i stedet til en kamp fyldt med ubehagelige indre tilstande.

 

En fødselsdepression er blot en af flere mulige reaktioner efter en fødsel. Lad os kigge videre på hvordan forskellige efterfødselsreaktioner kan se ud.

Forskellige symptomer på efterfødselsreaktioner

Noget af det, mine klienter sætter ord på, er at blive ramt af en pludselig tomhed, efter barnet er kommet til verden. Sommetider er tomheden der fra starten af barnets liv, andre gange kommer tomheden når den første Honey moon periode er overstået og de hormonelle udsving begynder at normalisere sig.

 

Andre beskriver, hvordan tomheden kan være forbundet med nedtrykthed. Som om en tyngende melankoli og depression har meldt sig. Ofte er det forbundet med en oplevelse af en smertefuld fremmedhed til både sig selv og til barnet, som om jeg ikke kan mærke mit barn, som om det ikke helt er ”mit barn”. Nogle beskriver det som en egentlig depression – en fødselsdepression.

 

Det er heller ikke ualmindeligt at høre om forældre, som får nogle kraftige følelsesmæssige reaktioner tidligt i deres forældreskab. For eksempel ukontrolleret vredesudbrud over at barnet ikke vil spise eller sove. Vredesudbrud, der leder til, at man for et øjeblik mister besindelsen og gør noget, man efterfølgende fortryder.

 

Andre oplever en kraftig ængstelse og bekymring, som de ikke havde før, de blev forælder. Der kan være mange gentagne og ufrivillige tanker om, at der kunne ske barnet noget, eller man selv kom til skade, og tankerne fylder så meget, at det går ud over søvn og trivsel og især kontakten til sit barn.

 

Alle disse reaktioner står i stor kontrast til de forestillinger, man gør sig om, hvordan det skulle være at blive forælder, og mange af de mennesker, jeg møder i min psykologpraksis, skammer sig over ikke at kunne mærke mere kærlighed til barnet. Det, ikke at føle sig som en tilstrækkelig forælder, er noget af det værste for de fleste mennesker, da det rører ved nogle meget instinktive kvaliteter ved os: nemlig vores evne til at beskytte vores barn.

 

Det er ofte en stor lettelse, når man begynder at forstå, at der er en årsag til disse reaktioner, og at det ikke siger noget grundlæggende om dig som menneske, men i stedet siger rigtigt meget om, hvad du har oplevet i dit liv, og hvilken bagage du bærer rundt på.

 

Hvad er fødselsdepression?

Mange efterfødselsreaktioner er naturlige

Det er uhyre vigtigt at huske på, at alle disse reaktioner, som er anført ovenfor, ikke i sig selv indikerer en efterfødselsreaktion. 

 

At få et barn er for de fleste mennesker en så intens oplevelse, at hele ens verdensbillede og selvforståelse ændrer sig – og det er jo helt normalt og en del af, at vi vokser som mennesker; ind i det nye ansvar og med en grad af kærlighed og frygt, som vi ikke har oplevet før. Læg dertil, at man som nybagt forælder også bliver udfordret på de mest basale behov: søvn, tid til sig selv, spisning osv. 

 

De fleste kan derfor opleve episoder med f.eks. at være ude af kontakt med sig selv eller være kortere for hovedet, end man ellers normalt er. En god indikator for, om din reaktion efter fødslen kræver en særlig opmærksomhed, er ofte din partners indtryk. 

 

Derudover kan man holde sig vågen på varigheden af symptomerne og intensiteten af dem. Det vil sige: går de væk igen efter et stykke tid? Virker de skadelige for barnets tryghed og trivsel? Er jeg i stand til at have længerevarende stræk i løbet af en dag eller (i begyndelsen) en uge, hvor jeg kan nyde min tid med barnet?

 

Hvorfor får man fødselsdepression?

I næste blogindlæg skal vi prøve at forstå, hvordan fortidens svære oplevelser kan hænge sammen med pludselige symptomer, når man bliver forælder. I det sidste blogindlæg skal vi se på 4 gode råd til, hvad man kan gøre, hvis man oplever en efterfødselsreaktion.