Supervision

Terapitræning (supervision) med udgangspunkt i ISTDP og Deliberate Practice

Individuel eller gruppesupervision, evt. til brug ved autorisation (40 timers ekstern)

Intentionen bag denne supervision eller træningsgruppe er først og fremmest at hjælpe dig med at blive en dygtigere psykolog. Dette er langt hen ad vejen det samme som at hjælpe dig med at blive mere dig selv og mere tryg i ”rollen” som psykolog.

Dette er relevant for både nyuddannede og erfarne psykologer. For nyuddannede psykologer, er det mit indtryk, at de første år på arbejdsmarkedet er særdeles og unødvendigt krævende. Der er ofte ikke tilstrækkeligt med tid og ressourcer på arbejdspladsen til at hjælpe den nyuddannede med at finde sine egne ben i rollen som psykolog. Mange oplever sig alene med frygten for ikke at kunne leve op til ansvaret som psykolog, med frustrationen over den manglende tid til fordybelse, med fornemmelsen af ikke at kunne følge følelsesmæssigt med i de hastige skift, det høje tempo og de mange ”produktivitetskrav”.

Så denne supervision er til dig, som ikke bare ønsker at få større kendskab til ISTDP, men som også ønsker at starte en personlig fordybelsesproces omkring din rolle som psykolog. Konkret betyder det, at vi altid vil tage udgangspunkt i den enkelte sag og undervejs have øje for dine indre reaktioner og bruge dem konstruktivt til at informere dit arbejde, hvis de står i vejen for din klients bedring.

Der tages afsæt i deliberate practice

Vi kommer til at arbejde ud fra den nyeste forskning inden for terapitræning – deliberate practice; en træningsform, der er lånt fra bl.a. sportens og musikkens verden til udvikling af ekspertise. Deliberate Practice gør det muligt at formulere meget fokuserede målsætninger, så man kan træne specifikke færdigheder mellem supervisionsgangene.

Vi vil også anvende en del rollespil for at træne de konkrete færdigheder og få dem ind under huden med det samme – i stedet for blot at tale om dem.

For at kunne skabe et præcist fokus, er vi nødt til at se, hvad der rent faktisk foregår mellem dig og din klient. I ISTDP supervision anvender vi derfor altid video-optagelser af terapisessionerne. Det er min erfaring at dette giver den bedste forudsætning for læring, da vi præcist kan se både dine og klientens reaktioner, og tilrettelægge din træning efter det.

Denne supervison tager udgangspunkt i ISTDP. Du behøver ikke have noget kendskab til ISTDP på forhånd, men det er en forudsætning, at du har en interesse for og en åbenhed for at lære ISTDP. Når det er sagt, så er mange af de nødvendige terapeutiske færdigheder ateoretiske og fælles på tværs af retninger, og dem vil vi også have fokus på. At blive en god psykolog handler ikke om at blive verdensmester i din metode, så længe du har en. Vi kommer helt sikkert til at nørde teori, men målet er at hjælpe dig med at gøre din teoretiske viden personlig, så du kan møde din klient fra et sted af autenticitet; en autenticitet, der favner dine styrker og svagheder.

Praktisk

1300,- i timen. Så hvis I er to personer i en gruppe bliver det 650,- hver. Hvis to personer går sammen og ønsker 40 timers ekstern supervision til autorisation vil prisen være 52.000,- (26.000,- per person) for hele forløbet. Du/I behøver ikke at forpligte jer til hele forløbet på én gang.

Hvis du ønsker at være en del af en større træningsgruppe, vil jeg vende tilbage, når der er tilstrækkeligt med deltagere til at gruppen kan begynde. Fordelen ved dette er, at du også vil få indsigt i andre psykologers terapeutiske arbejde og du kan blive en del af et støttende fællesskab, der forpligter sig til din udvikling og læring. Derudover vil timeprisen være lavere for den enkelte deltager afhængigt at deltagerantallet.

Jeg har lokaler centralt i Aarhus C.

Hvad er angst? Hvad er angstsymptomer?