Kompleks PTSD

Kompleks PTSD - hvad er det?

Kompleks PTSD (K-PTSD) er en samling traumesymptomer, der er opstået efter længerevarende dysfunktionelle traumatiske relationer til andre. 

Kompleks PTSD og PTSD er ikke det samme, men mennesker med K-PTSD har også PTSD symptomer. Forskellen er typisk, at mennesker med K-PTSD har mange relationelle vanskeligheder og svært ved at regulere følelser. 

Se faktaboksen for en hurtig oversigt, og læs videre for mere dybdegående information.

Symptomer på kompleks PTSD

Mennesker med kompleks PTSD har symptomerne på PTSD og derudover en variation af følgende:

Relationstraume

Kompleks PTSD er efter lang tids venten blevet en officiel diagnose med det nye diagnosesystem ICD-11. Det er en meget omdiskuteret diagnose, hvilket der er flere grunde til. En af grundene er, at den er svær at afgrænse fra andre lidelser, især personlighedsforstyrrelser. Som man kan se i symptomlisten er mange af symptomerne relationelle – det vil sige, det er symptomer, som skaber besvær i relation til andre mennesker pga. besvær med at tolke andres intentioner og håndtere egne følelser. 

Det skyldes at K-PTSD er traumer, der typisk er opstået på grund af en svær traumatisk relation til vigtige andre. Så K-PTSD opstår ikke på grund af en enkelt voldsom oplevelse, men på grund af en længerevarende traumatisk tilknytning til en anden person – typisk en forælder. 

Hvorfor får man kompleks PTSD?

Kompleks PTSD opstår hvis relationen til en vigtig omsorgsgiver har været vedvarende traumatisk og dysfunktionel. Der kan være tale om vedvarende trusler eller brud på tilknytningen, f.eks. vold eller seksuelt overgreb, men der kan også være tale om en mere usynlig form for psykologisk omsorgssvigt hvor barnets behov ikke bliver mødt. 

Børn, der senere udvikler K-PTSD har typisk haft meget utrygge forældre, hvor de enten ikke har kunnet forudsige forældrenes reaktioner eller også har forældrene været konsekvent truende når barnet gav udtryk for et behov eller ønske. Læs mere om årsager til Kompleks PTSD.

Behandling

Behandling af kompleks PTSD er typisk længerevarende. Det skyldes at symptomerne ligger meget grundlæggende i ens personlighed. Det hænger sammen med at traumerne er opstået meget tidligt  og påvirker nogle meget grundlæggende funktioner i et menneske – nemlig vores evne til at mærke og udtrykke vores behov og følelser, hvor trygge vi er i verden og i vores egen krop. Det vil sige at mange af symptomerne typisk er indlejret i den måde man opfatter sig selv på.

Da mange af symptomerne handler om utryghed og mistillid til andre, kræver en succesfuld behandlingen også en lang fase hvor der opbygges gensidig tillid til hinanden inden man kan gå til at snakke om de svære episoder fra ens liv. Faktisk kan man sige, at det meste og vigtigste ved behandlingen er at lære at det er muligt at være sig selv i relation til en anden – herunder psykologen. Læs mere om behandling af kompleks PTSD.