Angst og angstbehandling

Angst og angstbehandling

Ønsker du et liv, hvor du er fri af angst?

Som psykolog møder jeg ofte voksne og unge, som ønsker et liv, hvor angst, bekymringer og frygt ikke styrer. Angst har det med, at hæmme og begrænse. Normale hverdagssituationer kan lige pludselig blive uoverskuelige. Angsten kan begynde at fylde så meget, at det går udover hvordan man fungerer i bestemte situationer.

Angst har det med, at påvirke både tanker, følelser og adfærd – den dukker op når man ikke ønsker det, og kan være svær at komme af med. Når jeg arbejder terapeutisk med folk med angst ser jeg for alvor, hvordan angst kan komme i mange former og grader. Nogle gange står angsten alene, og andre gange går den hånd i hånd med andre tilstande, f.eks. stress og depression.Lad os se nærmere på, hvad angst er.

 

angst-og-angstbehandling

Hvad er angst?

Angst er kroppens faresignal. Angst er derfor aldrig selve problemet, selvom det kan skabe mange problemer i ens liv. Angst er et signal fra kroppen om, at der er noget i ens liv, der er brug for at man ændrer. Ofte drejer det sig om, at du skal forholde dig anderledes til dine følelser, dine behov og dine drømme. Ofte, men ikke altid, er det derfor et indre arbejde der kræves, frem for at du ændrer noget ydre i dit liv.

Når der er angst i kroppen oplever man som regel forstærkede reaktioner på situationer, man er bange for. I en situation hvor der er angst har mange: 

En oplevelse af utryghed, nervøsitet, uro.

Man overfortolker faren ved den situationen man står i, og får bekymrende tanker om hvad der kan ske. Hvilket forværrer angsten. 

De fysiske symptomer ved angst:

Kroppen begynder også at reagere når man har angst. De fysiske symptomer ved angst er meget individuelle. Nogle oplever:

 • Voldsom hjertebanken
 • Hyperventilation
 • Koldsved
 • Prikken i huden
 • Svimmelhed
 • Varme
 • Hovedpine
 • Tinnitus
 • Ude-af-kroppen oplevelser
 • Mavepine

For nogen kan angst være tilstede hele tiden, og for andre er det bestemte situationer, der udløser den. Sommertider er der ikke nogen umiddelbar forklaring på at angsten opstår i bestemte situationer, f.eks. når man kører i metro. Med terapi vil man finde ud af, at der altid er en årsag til angst, og man altid kan gøre noget ved den.

Hvornår er man ramt af angst?

For mange er det mest ubehagelige ved angsten, ikke selve angsten, men derimod de tanker, der følger med angsten. Hvorfor får jeg angst lige nu? Er jeg syg? Er der noget alvorligt galt med mig? Kan jeg dø af denne hjertebanken? Hvad vil andre tænke om mig hvis jeg besvimer lige nu? Disse tanker forværrer angsten.

Når man er ramt af angst bliver man påvirket i en sådan grad, at bekymringerne og de dårlige fornemmelser tager styringen:

 • Du begynder at undgå situationer for at undgå angsten.
 • Bare ved tanken om angsten, stiger din angst.
 • Du træffer beslutninger ud fra, om det vil give angst eller ej.
 • Du er på mentalt overarbejde, og bekymrer dig i hverdagen over ting som reelt set ikke vil ske.
 • Din angst er ulogisk, og du ser ingen sammenhænge ml. logik, fakta, reaktioner og følelser.  

HUSK PÅ:

Egentlig er det at kunne føle angst helt naturligt – det er en indbygget mekanisme som får os til at reagere, når vi føler os truede. Det kan også være helt normalt at man oplever nervøsitet i kroppen, og at ens tanker kan være fyldt med “hvad nu hvis – spørgsmål”. Selvom følelserne og de kropslige reaktioner kan føles ubehagelige, så er de ikke farlige. Kroppen reagerer blot efter bedste evne. Faktisk har alle mennesker angst hver dag, men for mange bliver angsten så høj, at den bliver problematisk.


Du er ikke alene om din angst. Når man overvældes af angst, kan man godt sidde med oplevelsen af, at man er alene om følelsen. Men – forskning viser faktisk, at der årligt vil være ml. 12-20% danskere som rammes af angst. Du er altså langt fra den eneste, som står i den situation du er i.

Der er altid en årsag til, at du får angst, også selv om det fremstår både meningsløst og forvirrende for dig lige nu. Der er altid noget man kan gøre for arbejde med angsten, så den bliver mindre eller forsvinder helt. 

Psykologhjælp i Aarhus
angst psykolog

Få hjælp til at håndtere din angst - angstbehandling i Aarhus

Er angsten begyndt at styre mere og mere i dit liv? Som psykolog i Aarhus står jeg klar, når du mener tiden er inde til, at tage det modige skridt det er, at arbejde med din angst. Gennem behandling af angst oplever mange, at de får større indre frihed, som gør det muligt at komme videre i situationer, der før har været fastlåst.  

I et terapiforløb omkring angst vil mit fokus bl.a. være:

 • At skabe et rum, der er tilstrækkeligt trygt til at du tør begynde at forholde dig til dig selv og andre på nye måder.
 • At skabe et rum, der er tilstrækkeligt ”angstprovokerende” til at terapi ikke bliver endnu en måde hvorpå du undgår at forholde dig til dig selv og andre.
 • At lytte og spørge ind til, hvordan og hvornår din angst kommer til udtryk
 • At undersøge hvilke følelser og behov, der skaber angsten
 • At hjælpe dig til at opleve og dele de følelser, som skaber angst og som kan være svære, så du kan mærke dig selv tydeligere uden angst, og derved håndtere situationer som tidligere har skabt høj angst.
 • At klæde dig på til udfordrende situationer i fremtiden.

I et terapiforløb omkring angst vil mit fokus bl.a. være:

Tag de første skridt nu, og lad ikke angsten styre om du kan leve det liv du ønsker.