Angst og angstbehandling

Angst og angstbehandling

Ønsker du et liv, hvor du er fri af angst?

Angst kan hæmme og begrænse dit liv betydeligt. 

Angst påvirker både tanker, følelser og adfærd – den dukker op når man ikke ønsker det, og kan være svær at komme af med. 

Når jeg arbejder terapeutisk med folk med angst ser jeg for alvor, hvordan angst kan komme i mange former og grader. Nogle gange står angsten alene, og andre gange går den hånd i hånd med andre tilstande, f.eks. stress og depression. Lad os se nærmere på, hvad angst er.

 

angst-og-angstbehandling

Hvad er angst?

Angst er kroppens faresignal. Vi kan tænke på angst som en budbringer. Angst er derfor aldrig selve problemet, selvom det kan skabe mange problemer i ens liv. Angst er et signal fra kroppen om, at der er noget indeni, som du har lært at blive bange for at mærke og se i øjnene; noget i dit liv, der er brug for at du ændrer. 

Ofte drejer det sig om, at du skal forholde dig anderledes til dine følelser, dine behov og dine drømme. Ofte, men ikke altid, er det derfor et indre arbejde, der kræves, frem for at du ændrer noget ydre i dit liv.

Når der er angst i kroppen oplever man som regel forstærkede reaktioner på situationer, man er bange for. I en situation hvor der er angst har mange: 

En oplevelse af utryghed, nervøsitet, uro.

Man overfortolker faren ved den situationen man står i, og får bekymrende tanker om hvad der kan ske. Hvilket forværrer angsten. 

Hvilke fysiske symptomer ses ved angst:

Angst sidder i kroppen. De fysiske symptomer ved angst er meget individuelle. Nogle oplever:

For nogen kan angst være tilstede hele tiden, og for andre er det bestemte situationer, der udløser den. Sommertider er der ikke nogen umiddelbar forklaring på at angsten opstår i bestemte situationer, f.eks. når man kører i metro. Med terapi vil man finde ud af, at der altid er en årsag til angst, og man altid kan gøre noget ved den.

Symptomer på angst kan minde om andre lidelser

Symptomerne som ses ved angst kan ligne dem, som også ses ved eksempelvis depression og traumer. Omvendt, hvis du har gået i terapi for symptomer på angst eller depression og ikke oplevet bedring, kan det i visse tilfælde skyldes et ubehandlet traume, som det er nødvendigt at få bearbejdet inden angsten mindskes.

Hvis du oplever symptomer på angst, så kan du heldigvis få effektiv hjælp.

Angst har forskellige udtryksformer

Angst kan vise sig på forskellige måder og i forskellige situationer. Man skelner typisk mellem:

angst
Psykologhjælp i Aarhus

Hvornår er man ramt af angst?

For mange er det mest ubehagelige ved angsten, ikke selve angsten, men derimod de tanker, der følger med angsten. Hvorfor får jeg angst lige nu? Er jeg syg? Er der noget alvorligt galt med mig? Kan jeg dø af denne hjertebanken? Hvad vil andre tænke om mig hvis jeg besvimer lige nu? Disse tanker forværrer angsten.

Når man er ramt af angst bliver man påvirket i en sådan grad, at bekymringerne og de dårlige fornemmelser tager styringen:

HUSK PÅ:

Egentlig er det at kunne føle angst helt naturligt – det er en indbygget mekanisme som får os til at reagere, når vi føler os truede. Det kan også være helt normalt at man oplever nervøsitet i kroppen, og at ens tanker kan være fyldt med “hvad nu hvis – spørgsmål”. Selvom følelserne og de kropslige reaktioner kan føles ubehagelige, så er de ikke farlige. Kroppen reagerer blot efter bedste evne. Faktisk har alle mennesker angst hver dag, men for mange bliver angsten så høj, at den bliver problematisk.


Du er ikke alene om din angst. Når man overvældes af angst, kan man godt sidde med oplevelsen af, at man er alene om følelsen. Men – forskning viser faktisk, at der årligt vil være ml. 12-20% danskere som rammes af angst. Du er altså langt fra den eneste, som står i den situation du er i.

Der er altid en årsag til, at du får angst, også selv om det fremstår både meningsløst og forvirrende for dig lige nu. Der er altid noget man kan gøre for arbejde med angsten, så den bliver mindre eller forsvinder helt. 

Få effektiv psykologhjælp fra en angst psykolog

Er angsten begyndt at styre mere og mere i dit liv? Som psykolog i Aarhus står jeg klar, når du mener tiden er inde til, at tage det modige skridt det er, at arbejde med din angst. Gennem behandling af angst oplever mange, at de får større indre frihed, som gør det muligt at komme videre i situationer, der før har været fastlåst.  

 

Hvordan arbejder man med angst i et terapiforløb?

I et terapiforløb omkring angst vil mit fokus bl.a. være:

Jeg har specialiseret mig i metoden Intensiv Dynamisk Korttidsterapi, som er en af de mest dybdegående og avancerede metoder til at arbejde med angst. Her sigter vi efter at gå i dybden med årsager til dine symptomer og ikke blot symptom-reduktion.

Der arbejdes intensivt og fokuseret på de områder, som du ønsker at ændre. Og terapien kan hjælpe dig på kortere tid end mange andre terapiformer.

Tag de første skridt nu, og lad ikke angsten styre om du kan leve det liv du ønsker.

leo-rivas-OR_3rbIv5yI-unsplash

Vil du have hjælp til din angst allerede nu?

Hvis du har brug for mine input eller guidance allerede nu, så kan du også få det. Her på siden har jeg bl.a. lavet en række blogindlæg om angst. Jeg gennemgår forskellige emner, som du med fordel kan læse igennem.

Du finder følgende blogindlæg:

3 nemme råd om angst… findes ikke.

Der er altid en årsag til angst – og årsagen er ikke dig.

Hvordan kommer jeg af med angst? Giv plads til dine følelser.

Social angst: Hvad er det? Og 3 råd til at mindske social angst.

Som erfaren angst psykolog har jeg delt ud af mine erfaringer, så angst kan blive mere håndgribeligt. En angstlidelse eller symptomer på angst kan virke uforståelig og være svær at forstå. Hvorfor opstår angsten? Hvad ligger til grund for den? Er det noget i mig, som er galt, siden angsten kommer? Du kan læse meget mere i mine blogindlæg, hvor du forhåbentlig får svar på alle dine spørgsmål.