Min psykologiske faglighed

Intensiv Dynamisk Korttidsterapi

 ISTDP står for Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy, eller på dansk: Intensiv Dynamisk Korttidsterapi. ISTDP er en bøvlet forkortelse, så lad mig uddybe:

Intensiv betyder, at vi arbejder fokuseret, og at jeg er aktiv. Jeg tager udgangspunkt i, at du er kommet, fordi du ønsker ændringer i dit liv, og at dette kalder på et aktiv engagement fra os begge. Sommetider er det hjælpsomt, at jeg blot lytter uden at byde ind. Som regel er det ikke. Hvis du kunne tale dig ud af dine problemer, havde du allerede gjort det. Min hensigt er at hjælpe dig med at se klart på de sider af dig selv, som du ikke var bekendt med i forvejen. Det kræver en kærlig og intensiv indsats fra os begge.    

Dynamisk betyder, at vi ikke stiller os tilfreds med, at du blot lærer at leve med dine symptomer. Dine symptomer skal mindskes og gerne helt forsvinde. Jeg vil gøre mig umage med at hjælpe dig til at ændre på de grundlæggende mønstre (dynamikker) i dit liv, der skaber dine symptomer. Det er som regel mønstre, du ikke var bevidst om inden du kom; mønstre, der hænger sammen med måden du forholder dig til dine følelser på – se mere forneden.

Korttidsterapi betyder at metoden kan hjælpe mange på kortere tid end traditionelle terapiformer.

Forskning viser at ISTDP er en effektiv terapeutisk metode

Forskning viser, at ISTDP er en effektiv psykoterapeutisk metode, og den vinder større og større udbredelse i USA, Canada og i Skandinavien især. Det skyldes delvist de gode forskningsresultater, der foreligger for metoden. ISTDP gør sig særligt bemærket disse dage ved at have god effekt med klienter, som ikke er blevet hjulpet med andre terapiformer.

Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP)
angst og krop

Grundtanken bag ISTDP

Den grundliggende forståelse i ISTDP er, at du lider og har symptomer, fordi du ikke kan mærke dine følelser, når du har brug for dem. Grunden til dette er, at dine følelser skaber angst. (fordi det på et tidspunkt i dit liv har været farligt at mærke og udtrykke følelserne). Fordi angst er ubehageligt er du begyndt at undgå angsten og dermed også dine følelser. Se blogindlæg hvor du kan læse mere om angst og hvad du kan gøre, hvis du har angst.

Ude af kontakt med dine følelser, kan du ikke føle dig fuldt i live, ikke tage beslutninger, ikke relatere dybt og inderligt til dine nærmeste, ikke handle hensigtsmæssigt i en krævende situationen osv. For eksempel:

#1: Du undgår formentlig din sorg, hvis du ikke giver plads til tristhed og tårer, når du har mistet en du holder af eller et job du ønskede. Så bliver du mere ”glad” eller ”stærk”  eller ”en rigtig mand” end du inderst inde er. Uden ren kontakt til din sorg, bliver du mindre følsom og kærlig end du kunne være. Og du bliver måske mere nedtrykt, bange og hård end du burde være. Måske bliver du deprimeret eller stresset – man skal løbe hurtigt for at forsøge løbe fra sin sorg.

#2:  Du undgår formentligt din vrede, hvis du trækker dig og bliver stille, måske tårefuld, når du bliver uretfærdigt behandlet af f.eks din kæreste. Så bliver du mere sød og mere ordentlig end du inderst inde er. Uden ren kontakt til din vrede, bliver du mindre assertiv, end du kunne være. Og du bliver måske mere depressiv og lille end du burde være. Måske vender du vreden indad og får lyst til at skade dig selv, enten fysisk eller med selv-nedgørende, ukærlige tanker.

#3: Du undgår formentlig intimitet og kærlighed, hvis du har svært ved at dele dine følelser med andre eller kigge dem i øjenene og udtrykke dine behov klart til dem. Så bliver du mere selvstændig og uafhængig (Lonely Warrior) end du inderst inde er. Uden kontakt til kærlighed og intimitet, bliver du mindre åben, hjertelig og kontaktsøgende end du kunne være. Og du bliver mere ensom end du burde være. Måske oplever du angst hver gang nogen kommer tæt på dig.    

ISTDP er intensiv forstået på den måde, at den fokuserer direkte på at hjælpe dig i kontakt med dine følelser, så du ikke længere behøver at få angst og undgå dine følelser.

Fokus og udvikling

Det har vist sig, at de mest effektive terapiforløb formår at skabe et klart fokus og en klar retning hurtigt i forløbet.

Jeg gør mig derfor umage med at skabe et meningsfuldt fokus for vores samtaler, for derved at sikre mig, at vi arbejder med det, der er allervigtigst for dig, og ikke taler i øst og vest uden at du får den hjælp, du har brug for.

Det gør jeg bl.a. ved at anvende et systematisk og evidensbaseret feedback-redskab (Feedback Informed Treatment: FIT).

FIT er kort sagt en kvalitetssikring af dit forløb. Ved kontinuerligt og systematisk at spørge til din oplevelse af forløbet i hver session, sikrer FIT, at vi hurtigere kan se om vores samtaler er virksomme for dig, og hvad der skal præciseres for at gøre dem endnu mere virksomme.

FIT giver mig således mulighed for hele tiden at justere og tilpasse forløbet til det, der virker for lige præcis dig.

psykolog-aarhus-henrik-holm-hansen-1