Fødselsdepression

Hvad er en efterfødselsreaktion eller fødselsdepression?

De fleste har sikkert hørt om fødselsdepression, men det er blot en af flere måder man kan reagere på efter en fødsel. En efterfødselsreaktion er en fælles betegnelse for alle de svære tilstande, der kan forekomme efter en fødsel – herunder fødselsdepression.  

En efterfødselsreaktion eller – depression, kan opleves meget voldsomt. Mange beskriver det som noget af det mest skamfulde og pinefulde de har oplevet, fordi det slet ikke svarer til de forventninger de havde til en tid præget af omsorg, lykke og kærlighed til sit nye barn. Samtidig strider det imod noget helt basal indeni os i mennesker omkring vores evne til at tage vare på og beskytte vores barn. 

Du kan læse mere om årsager til og gode råd ved efterfødselsreaktioner i mine blogindlæg.

Det er vigtigt at bemærke, at det både er kvinder og mænd, der kan blive ramt af svære reaktioner efter en fødsel. Der er studier der peger på at 11-12 % af kvinder og 7-8 % af mænd får en fødselsdepression, men det er svært at konkludere noget entydigt fordi det samtidigt er en tilstand, som mange ikke søger hjælp til – især mændende.

Tegn på efterfødselsreaktion

Når du læser følgende tegn eller symptomer, så husk på, at blot fordi du genkender nogle af disse reaktioner, betyder det ikke, at du har en efterfødselsreaktion eller -depression. En fødsel og tiden efter er en voldsom indgriben i et menneskeliv, hvor det meste af vores tilværelse bliver vendt på hovedet, og vi bliver udfordret som aldrig før. Det er derfor naturligt, at vi i starten vil reagere på måder, vi ikke er bekendte med. Det afgørende bliver hvor længe det står på, og om du føler dig i stand til at imødekomme dit barns behov på en tilstrækkelig måde.

Nogle af de mest almindelige tegn på efterfødselsreaktioner:

    • Nedtrykthed og tristhed, der ikke forløser sig ved at græde eller blive delt med andre
    • Vredesudbrud og opfarenhed over for sit barn eller partner
    • En fornemmelse af at være ude af kontakt med sig selv. Som om man ikke længere kan mærke sig selv og sit barn.
    • Overbekymring og ængstelse – måske for barnets helbred eller sit eget.

Mange søger ikke hjælp

Der er noget, der tyder på at mange med en fødselsdepression ikke søger den hjælp, de har brug for. Det skyldes formentligt flere ting. En af grundene er at – især førstegangsforældre – kan tænke, at de depressive symptomer er en normal reaktion på de nye belastninger, der i forældreskabet. De kan have svært ved at adskille normale reaktioner på at blive forældre, fra de decideret depressive der kræver hjælp og støtte.

En anden grund er at fødselsdepression er en lidelse med høj stigmatisering: det vil sige: det er ofte forbundet med skamfølelse eller en oplevelse af svaghed og nederlag at søge om hjælp. Hvorfor det er sådan skyldes nok mange faktorer. En grund kunne være at samfundet og medierne har skabt nogle høje forventninger og idealer om forældreskabet, som det er meget svært at leve op til generelt, men især hvis man oplever en fødselsdepression.

Hvad kan du gøre hvis du har mistanke?

Jeg har skrevet nogle blogindlæg med tegn man skal være opmærksom på, og gode råd til at håndtere efterfødselsreaktioner. De vil også komme ind på årsager til at man kan reagere kraftigt ved at blive forælder. 

Derudover kan du kan læse mere generelt om hvordan fortidens traumer kan påvirke dig i nutiden på min side om traumer.

Hvis du har mistanke om at du har en efterfødselsreaktion kan du kontakte mig for en uforpligtende samtale.