Hvordan kommer jeg af med angsten? Giv plads til dine følelser!

Hvordan kommer jeg af med angsten? Giv plads til dine følelser

I de tidligere blogindlæg har jeg skrevet om hvad angst er og hvorfor angsten opstår , og jeg har skrevet om de dybereliggende årsager til angsten . I dette indlæg kommer jeg ind på hvordan du kan reducere og gerne helt fjerne angsten.

Uanset hvordan angsten tager sig ud, vil den begynde at falde i takt med, at du lærer at give mere plads til de følelser, der skaber angsten. Husk på: følelserne er ikke længere farlige. Det tror din krop dog, for den husker alle afvisningerne og svigtene langt bedre end din bevidste hukommelse gør.

Hvordan kommer jeg af med angsten
cristofer-jeschke-706284-unsplash

Hvad vil det sige at give plads til sine følelser?

At give plads til dine følelser betyder først og fremmest, at give plads til at mærke dem indefra – altså give plads til følelserne i kroppen. Hvad du så vælger at gøre med dine ”nye” følelser – f.eks. over for kæreste eller din krævende chef – er et andet, men stadig vigtigt spørgmål. Ofte er selve den indre oplevelse dog nok til at mindske og måske helt fjerne angsten. Du får med andre ord en indre frihed til at bruge dine følelser, som du ønsker. Du kan skabe den nærhed med dine venner, som du ønsker. Du kan tillade dig at græde når du er ked-af-det. Du kan sætte grænser når du er vred. Du kan mærke kærlighed til din kæreste uden at trække dig eller skubbe væk. Du kan mærke sorg når du har mistet en eller noget du holder af. Kort sagt: Du kontrollerer dine følelser. De kontrollerer ikke længere dig.

Så hvad vil det sige at mærke en følelse indefra? For det første gælder det, at jo dybere og mere fuldt du mærker en følelse, des mere vil angsten blive overflødig.

At opleve en følelse fuldt betyder at få kontakt til alle 3 dele af en følelse

Tanke: ”Jeg ved, at jeg er sorgfuld lige nu. Jeg kan kalde min følelse ved navn, nemlig sorg”

Krop: Jeg kan mærke sorgen er på vej op ved at det letter i mit bryst og hjerte”

Impuls: ”Sorgen vil noget med mig: Jeg begynder at græde”

Kender du det, at du ved, du er vred, men du kan ikke rigtig mærke det i kroppen? I stedet får du måske ondt i maven? Kender du det, at du kan mærke sorg i dit bryst, men ikke rigtigt give dig lov til at græde? De fleste af os mærker visse dele af følelsen, og ikke andre. I det omfang det lykkedes os at mærke følelsens alle 3 dele – dvs. mærke følelsen fuldt – vil angsten begynde at falde i takt med, at du lærer din krop og psyke, at følelsen kan mærkes uden, at det leder til f.eks. afvisning eller straf.

kinga-cichewicz-559217-unsplash
max-di-capua-1064154-unsplash

Og hvad kan du selv gøre for at mindske din angst?

Stop med at kæmpe mod angsten: Mind dig om, at angsten ikke er et problem i sig selv, men et vigtigt sendebud, der fortæller dig noget om hvilke følelser, du har brug for at få mere kontakt til for at leve et mere fuldt liv. Angsten vil have dig væk fra kroppen, og du er nødt til at kæmpe imod denne impuls og:

Mærk din krop inklusiv angsten. Skab kontakt med angsten i din krop. For de fleste betyder det, at de skal fokusere mindre på tanker, og mere på krop. Hvordan opleves angsten i maven? Hvordan opleves hovedpinen? Ideen er ikke at du skal dvæle ved ubehaget, men blot observere det for et øjeblik. De fleste oplever, at i det øjeblik de mærker angsten i kroppen mindskes den en smule. Det er ikke målet i sig selv, men en god bieffekt. Ideen er, at du er nødt til at have kropskontakt for at kunne se og mærke dine følelser – og som regel er angsten det første tegn på at der er følelser på spil.

Hvem retter følelserne sig mod? Når du mærker angsten i kroppen, så stop op, og gå situationen igennem. Spørg dig selv: hvilke følelser kunne jeg have over for censor, som skal eksaminere mig lige om lidt? Hvem eller hvad minder han mig om? Hvis der kommer angst på vej til arbejdet, spørg dig selv: Hvad frygter jeg ved at komme på arbejde? Hvem har jeg sværest ved at se i øjnene på arbejdet? Hvilke følelser mon jeg har nedenunder min angst over for denne person? Hvem minder hun mig om?

Accept af følelser. Spørg dig selv: Har jeg ret til at have mine følelser lige nu? Også hvis de er negative? Læg mærke til hvordan der måske kommer gamle stemmer op – en form for indre overdommer – der fortæller dig, at du ikke må være vred, at det er svagt at græde, at du burde skamme dig ved at mærke negative følelser over for din mor, som er syg, at du ikke har fortjent din glæde lige nu osv. Uanset, hvilke bedømmelser, der kommer af dine følelser, så er det vigtigt, at du tager stilling til dem. Har du som voksen mand eller kvinde ret til at have dine følelser lige nu? Eller skal du blive ved med at lytte til det, du har lært fra din barndom og gemme dem væk? Måske kommer der følelser op, alene ved at du stiller dig selv dette spørgsmål.

Mind dig om, at det at mærke en følelse ikke er det samme som at handle på dem og udleve dem. Hvis du f.eks. mærker vrede, der vil slå, betyder det ikke, at du er en voldelig person. (Faktisk er det omvendt: jo dybere du mærker din vrede, des mindre vil sandsynligheden være for, at du en dag mister kontrol over den og slår en person).

Øv dig. Sæt tid af til dig selv – lige nu eller når du får mulighed for lidt ro. Sæt dig ned og forestil dig denne person eller den relevante situation for dit indre blik. Hold nu skarpt øje med hvordan kroppen reagerer. Hvordan stiger angsten? Et jag i maven? Mere hovedpine? Stil dig selv spørgsmålet: hvad mærker jeg nedenunder min angst lige nu. Hvilken følelse er på spil? Måske kommer der vrede op over for din bror, måske kommer der sorg op over tabet af dit barn. Spørg dig selv: hvordan mærker jeg sorgen i min krop lige nu? Varmer og energi, der spreder sig opad fra brystet? Hvad vil sorgen lige nu, hvis jeg gav den lov? At græde og en impuls til at holde om dit barn? Målet er, at du giver dig selv lov til at få en indre oplevelse af at mærke din følelse. Hvis dette lykkedes for dig, vil du opleve at jo mere kontakt du får til din vrede eller sorg, des mindre bliver angsten. Det samme gør sig gældende for alle andre følelser, der måtte ligge bag din angst.

Dette afslutter de 3 blogindlæg: Angst er kroppens signal om at en følelse på et tidspunkt i dit liv har været truende eller farlig at mærke – måske fordi den ledte til en afvisning eller straf fra dine nærmeste. Som barn er angst således en vigtig alarmklokke, som du ikke ville være foruden. Som voksen er angst langt hen ad vejen en falsk alarmklokke, som du betaler en høj pris for. Des mere du lærer at mærke dine skræmmende følelser (ikke nødvendigvis handle på dem, eller vise dem), des mere vil du lære kroppen at de ikke længere er farlige. Herved går angsten i sig selv, og du vil opleve en indre frihed til at mærke og udtrykke dig selv, præcis som du er.

Og en sidste note: For mange er det nødvendigt, at få hjælp af en anden person til at få kontakt med de svære følelser. Det skyldes som sagt, at man ofte er blind over for de måder, man undgår følelserne på. Det skyldes også at mange har svært ved at acceptere at der er negative følelser, og overhovedet give sig lov til at måtte føle dem. Der er brug for en hjælpende hånd fra en, der er trænet til at se hvornår og hvordan vi undgår vores følelser. Dette er langt hen ad vejen hvad terapi drejer sig om.