Gruppeforløb for unge “Stop op”

UNGDOMSGRUPPE

- et oprør mod stress og utilstrækkelighed

 

 

Dette gruppeforløb er til dig, der er ung  (mellem 20 – 27 år) og ligesom rigtig mange andre unge oplever stress, utilstrækkelighed, en fornemmelse af konstant travlhed, en usikkerhed på din retning i livet, på fremtiden, meningsløshed, ængstelighed eller bekymrethed.

Det kan være du oplever stress og uro indeni, og savner en dybere kontakt til dig selv. Til noget, der opleves stabilt, vedvarende og trygt.

Måske længes du efter en dybere mening med det, du laver i dit liv, men har svært ved at sætte tempoet ned og mærke dybt efter, fordi du det meste af tiden skal forholde dig til krav, højt tempo og forventninger fra mange sider.

Måske længes du efter at føle dig grundlæggende okay. At du slår til. Værdig. Tilstrækkelig. Men har svært ved at stoppe op og mærke dig selv, i jagten på de mange idealer du bliver præstenteret for fra samfundet.

Måske lever du store dele af dit liv i distraktion – på telefonen, sociale medier, computerspil m.v. – og har en gryende fornemmelse af, at du flygter fra noget væsentligt i dig selv.

Måske er du usikker på dig selv på studiet, og oplever forventninger og idealer om præstation der presser dig.

Hvorfor dette forløb?

Der er ingen tvivl om, at rigtig mange unge oplever symptomer på stress, ængstelighed og mistrivsel i en grad vi aldrig som samfund har set før. Samfundet kalder på mere præstation, mere selvudvikling, travlhed og at du har ansvar for hvordan du lever og skaber dit liv.

Den grundlæggende præmis for dette forløb er at symptomerne på mistrivsel er et sundhedstegn blandt unge, der kæmper hårdt på at forsøge at passe ind i et samfund, der har alt for mange sygdomstegn.

Sagt med andre ord, fokus i forløbet vil ikke være på at du er problemet . For det er du ikke. Fokus vil være på hvordan du kan genvinde en grad af positiv kontrol i et samfund, der på nogle vigtige områder ikke passer ordentligt på dig.

Hvordan gør vi det?

Der er 3 grundbestanddele i forløbet, som vi vender tilbage til gang på gang:

1. Afspænding og vågenhed

Vi har brug for flere pauser og mere afspænding! Mere langsommelighed.

For overhovedet at kunne vågne og mærke os selv indefra, er vi nødt til at sætte tempoet ned.  Det
gør vi via forskellligt kropsarbejde og meditative praksisser, der leder til mere afspænding i kroppen og sindet og dermed dybere og mere vågen kontakt til dig selv.

Nogle vil opdage mere ro. Andre vil se den uro, som de distraherer sig fra til dagligt. Kunsten er at kunne være med det hele, og det kræver både længere stræk af afspænding og mere vågenhed. Vi vil træne begge samtidigt.

 

2. analyse og forståelse

Hver gruppegang vil indeholde undervisning i et tema, der leder til en fælles reflektion over de strømninger i tiden, der skaber mistrivsel. Vi er nødt til at kunne se hvordan og hvorfor vi bliver påvirket af vores omgivelser, for at vi kan stoppe op og ændre kurs.

Vi vil trække på den nyeste forskning og viden fra det psykologiske, samfundvidenskabelige og sociologiske felt og bringe det ned på jorden så du kan bruge det i dit liv.

3. handlekraft og modstand

Det er en central pointe med dette forløb, at vi ikke blot skal ændre på os selv så vi bliver bedre i stand til at passe ind i et ubalanceret samfund.

Med en stærkere centrering i dig selv og en større forståelse af samfundets påvirkninger, vil du opleve en naturlig drivkraft til at gøre noget. Til et modsvar. Til at ændre på dine vaner eller mobilisere kræfter i dine omgivelser til at gå imod de ubalancerede strømninger i samfundet. Vi vil I høj grad have fokus på disse senere hen i forløbet efterhånden som fællesskabet og trygheden i gruppen forøges.

 

Som antydet, er gruppen ikke en decideret terapigruppe. Der vil være rig mulighed for personlige delinger, hvor vi forsøger at støtte hinanden og fællesskabet. Fokus vil dog kun i mindre grad være på din egen personlige historie og opvækst. Gruppen er derfor ikke egnet som et personligt terapirum hvor du kan arbejde med f.eks. en aktuel depression eller angstlidelse.

Hvem er jeg?

Jeg er autoriseret psykolog med 15 år erfaring med at hjælpe unge og voksne med deres vanskeligheder. Du kan læse mere om hvad jeg har lavet som psykolog på min hjemmeside.

Derudover har jeg mange års erfaring med at hjælpe kroppen og sindet i større balance via meditation og kropsarbejde fra forskellige traditioner.

Hvem er du?

Du er mellem 20 – 27 år, med en nysgerrighed på hvordan du  kan træde ud af stressen og travlheden. Du har et ønske om at dele nogle af dine oplevelser med andre i en gruppe.

Rent praktisk

Gruppen starter når der er 6 deltagere og lukker for tilmeldning når der er 15 deltagere.

Tidspunkt: Hver onsdag 13-15

Adresse: Centralt i Aarhus, nær Vesterport.

Pris: 250,- per gruppegang, så samlet pris er 2000,- som der er mulighed for at betale i rater.

 

Tilmelding og spørgsmål: info@henrikholmhansen.dk

41584285.