Forsvarsarbejde og mobilisering i ISTDP

Temadag i ISTDP

Mobilisering og forsvarsarbejde

 

Som terapeut støder vi ofte på manglende fremdrift og bedring i terapien. Ofte skyldes det, at vi ikke formår at identificere og arbejde effektivt med de forsvar og blokeringer, der står i vejen for klienten.

På temadagen vil vi fokusere på hvordan man arbejder effektivt med klientens forsvar i terapi. Vi vil have et særligt fokus på at kunne målrette vores interventioner til lige der hvor klienten er, og det indebærer:

– at identificere forskellige forsvarstyper. Hvilke forsvar og modstandstyper er i forgrunden og hvordan intervenerer man over for disse?

– Hvordan arbejder man med og skifter mellem pres, klarifikation og udfordring?

– Hvordan ser man at klienten har vendt sig mod sine forsvar og er klar til næste fase i terapien?

– Hvordan undgår man at skabe misalliance ved f.eks. at udfordre for tidligt eller for intensivt?

– Hvordan arbejder vi med positive følelser og håb, samtidigt med forsvarsarbejde?

Temadagen vil veksle mellem oplæg, at se video og lave øvelser, der fordyber og personliggør teorien bag. Videooptagelser fra vores eget kliniske arbejde vil dagen igennem blive brugt til at understrege de teoretiske pointer og til at sikre, at undervisningen er nærværende og levende.

Denne temadag er for alle, men du får mest ud af det hvis du har en smule viden om baggrunden for ISTDP f.eks. fra Emils og mit ”Introduktionskursus i ISTDP”, eller har taget pre-core, fået ISTDP-supervision, selvstudier m.v.

Det er ikke en forudsætning for deltagelse, at du har aktive terapiforløb, og temadagen retter sig mod psykologistuderende såvel som uddannede psykologer med interesse i at fordybe sig yderligere i ISTDP.

Undervisere: Emil Rask og Henrik Holm, autoriserede psykologer. Du kan læse mere om os på vores hjemmesider www.henrikholmhansen.dk og www.psykologrask.dk

Tid og sted: se kursuskalenderen

Adresse: Vesterport 8k, Huset Blachs Gaard, 8000 Aarhus C.

Tilmelding foregår ved at skrive en mail til info@henrikholmhansen.dk